Họ Bùi Nghệ An | Thông tin của BLL | Nội dung bia dẫn tích tiếng Việt tại Đền thờ Quan lớn Bùng Bùi Thế Đạt
 
Untitled Document
Nội dung bia dẫn tích tiếng Việt tại Đền thờ Quan lớn Bùng Bùi Thế Đạt
Ngày cập nhật : 27/04/2017
HỌ BÙI NGHỆ AN | Sáng 16/4/2017 nhằm ngày 20/3 năm Đinh Dậu, trước giờ khai mạc Đại hội ĐB họ Bùi huyện Diễn Châu nhiệm kỳ II (2017-2022), tại đền thờ Quan Lớn Bùng - Đoan Quận công Bùi Thế Đạt ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, họ Bùi Nghệ An đã phối hợp với Tổ quản lý Đền tổ chức lễ khánh thành bia dẫn tích tiếng Việt (được dịch từ 2 bia Hán nôm dựng tại đền từ năm Giáp Tý, Hoàng triều Tự Đức năm thứ 17 (1864).
BBT website Họ Bùi Nghệ An đăng nguyên văn Nội dung bia dẫn tích tiếng Việt tại Đền thờ Quan lớn Bùng Bùi Thế Đạt như sau:

MẶT TRƯỚC BIAĐẠI TƯ ĐỒ ĐOAN QUẬN CÔNG ĐẠI VƯƠNG
BÙI THẾ ĐẠT - CÔNG ĐỨC BẤT HỦ

Trong khoảng đất trời, cái bất hủ là đá, mà cái càng bất hủ chính là công đức vậy. Bùi tướng công Đôn hậu Dương vũ Công thần Chưởng phủ sự Đại tư đồ Đoan Quận công Đại vương Tôn thần là người ở Tiên Lý đất Hoan Châu ta. Tổ ngài đời trước khởi nghiệp từ Bùng Xá, lấy võ công phát nghiệp. Hiển tổ là Chiêu nghị Đại tướng quân Điện tiền Đô hiệu điểm, tước Cao Đại hầu, Hiển khảo là Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, tặng Thái Bảo Bùng Quận công Đại vương. Ngài là cây đại thụ của nước Nam ta vậy. Ngài sinh vào giờ Thìn ngày mồng bốn tháng giêng thời Lê cũ. Đầu thời Cảnh Hưng, ban đầu nhận ấm từ cha nắm giữ binh quyền. Năm Cảnh Hưng thứ 12, Ngài vâng mệnh trấn thủ ở Sơn Tây, diệt trừ giặc Tương. Năm Cảnh Hưng thứ 14, Ngài lại kiêm trấn thủ Hưng Hóa, diệt trừ giặc cỏ, lập nhiều công trạng, được triều đình nể trọng. Năm Cảnh Hưng thứ 24, Ngài vâng mệnh làm Đốc trấn Nghệ An, được tùy ý hành sự. Ngài là bậc quan thanh liêm, trị chính đều theo phép nước. Ngài theo mệnh đốc suất việc quân ở Thanh Hóa và Bố Chính, phù trợ nước nhà, hóa sạch những xấu xa, biến suy yếu thành hùng mạnh, làm phúc cho sinh linh biết bao lần vậy. Trải 15 năm trời, công lao trị chính ghi tạc tại lòng dân. Năm Cảnh Hưng thứ 30, Ngài giữ chức Thống suất đi đánh dẹp tại Trấn Ninh, khi xét công được triều đình ban chức Đại tư đồ, tước Đoan Quận công. Năm Cảnh Hưng thứ 32, Ngài được gia phong 2 chữ “Công thần”, tặng kim bài. Năm Cảnh Hưng thứ 37, Ngài nhận đặc mệnh Bình Chiêm Đại tướng quân kiêm Trấn phủ xứ Thuận - Quảng, khi luận công được thăng lên chức Chưởng phủ sự, Tổng lãnh trấn thủ xứ Kinh Bắc. Năm Cảnh Hưng thứ 38, Ngài trí sĩ, chưa được bao lâu thì khởi phục và được tiến phong Đại vương. Ngài qua đời ngày mồng 8 tháng giêng năm Tân Sửu niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43, quê hương ngài vâng sắc lập đền thờ phụng. Triều đình ban thụy là Trung Thuần, tặng phong Phúc thần, gia tặng Đức lượng Du liệt Khuông vận Dụ khánh Hòa giản Trang túc Nhân nghị Đại vương [Thừa mệnh của nhà vua, quan chủ tế tặng câu đối: “Tam công cực phẩm triều nguyên lão. Thất tự huy xưng quốc phúc thần”]

Ôi! Một tiên ông là nguyên lão của triều Lê 400 năm, sinh thì được vinh danh lưu truyền sử sách, thác thì hiển ứng, đền miếu có văn bia ghi tạc vậy. Đứng chót vót nguy nga phía trước, kẻ trông thấy đều tôn kính, tinh thần của muôn vạn đời sau nằm ở đó vậy. Thời Ngụy Tây gây binh lửa, bia đá bất hủ cũng phải hư nát trong phút chốc. Công ấy, đức ấy chẳng lẽ theo đó mà hư nát luôn sao? Núi sông hun đúc anh linh, đỉnh Hạc vòng phía nam, gò Rồng ôm phía bắc, lạch Vạn chầu biển phía đông, núi Di Lặc chót vót phía tây, quần tụ san sát cùng kính tôn đền thờ Ngài từ xưa tới nay vậy [Năm Bính Tý, sau cơn binh lửa, thường hiển linh ứng. Thông Minh hầu ở phủ Hiến luôn nghiệm thấy điều này nên phát cấp tiền bạc để thờ phụng. Dân ở doanh cũ lập đền thờ để việc cúng tế trở lại như xưa]

Mùa đông năm Giáp Tý, ấp ta truy lại tích xưa, tham khảo những ghi chép cũ thấy thật huy hoàng rạng rỡ. Than ôi! thật không thể quên mà phải cùng thờ phụng. Ba tổng liền tạo dựng bia mới để cùng biểu trưng vậy. Ở trấn bên có con trai của Tạo sĩ Công thần Đương Thọ hầu đặt lại ruộng để hưng khởi việc thờ tự. Việc này thật không thể để hoang phế được. Bèn tính lấy đá để truyền lại đời sau vậy. Trời lâu đất bền, xưa qua nay tới, chẳng phải sự cứng bền của đá thì chỉ có khí hạo nhiên cùng tồn tại vậy.

Minh rằng:

Sinh làm lương tướng. Thác hiển phúc thần. Danh về nước cũ. Ơn tại sinh dân.
Trọn cuộc anh hùng. Miếu cúng thu xuân. Muôn thuở trúc tùng

Sông Bùng một dải. Tiên Lý trường xuân.

Ruộng đất dành cho việc thờ phụng 315 sào

Thượng tuần, giữa mùa đông năm Giáp Tý, hoàng triều Tự Đức năm thứ 17 (1864).

Thân biện, trưởng lão, hào mục ở 3 thôn Bùng Xá, Lý Nhân, Đương Lộc thuộc xã Tiên Lý cùng thờ phụng, cung tiến.

Tú tài khoa Ất Mão người thôn Đương Lộc ở bản xã là Lê Kim Truy vâng mệnh viết chữ.
Đỗ Trọng Khuê người xã Trang Thung vâng mệnh khắc chữ.

MẶT SAU BIAMUÔN THUỞ ANH PHONG

Đông Thành là đất địa linh nhân kiệt từ xưa. Ba tổng ta thờ phụng Tôn thần Bùi tướng công [là] con trai của Bùng Quận công Đại vương, đền thờ tại Tiên Lý. Thời Cảnh Hưng, Ngài nhiều lần giữ chức Đốc trấn nên đất Hoan Châu ta trải bao năm yên ổn, ơn huệ sâu dày. Đến nay nhận sắc tứ ngày Ngài qua đời, vâng theo đó mà lập đền để thờ phụng. Lúc ấy, người dân nơi đây vốn đã kính tin nên chuyên tâm thờ phụng. Sau này, con của công thần tìm công tích xưa để ghi tạc lại. Đại khái là nhớ về công đức xưa mà muốn cùng kính ngưỡng cho tới muôn đời vậy. Trơ trọi một phiến đá trải mấy xuân thu, rêu ốc bám phủ mà xưng đạo, ấy là bởi người; lời nói được in lại, ấy là do ghi tạc; còn không thể bị mai một, ấy là bởi trời đất núi sông. Ngụy Tây sao có thể lấy binh lửa mà hủy diệt được. Lũy cũ vẫn y nguyên, miếu mạo dường tươi mới. Kẻ trông thấy ai nấy đều tỏ lòng tôn kính như được núi sông hun đúc khí linh thiêng vậy. Nước có điển thờ, đền có ruộng tế, nên thần hưởng huyết thực ngàn thu. Ôi! trăng sáng chiếu sông Bùng, thông xanh reo non Dạ, một nhà võ nghiệp, muôn thở anh phong, mênh mang đất trời, đã thác rồi nhưng vẫn như còn vậy. Nay, làng xã kính khắc bia ghi rõ về hành trạng của thần. Ba tổng ta vốn nhận ruộng đất [Nguyên 2 tổng Vạn Phần và Cao Xá thờ phụng. Dân gồm 136 xã, thôn, phường, vạn vâng trích từ trong đó, bao gồm tổng cả Lý Trai hiện nay là 3 tổng cùng thờ phụng] rồi cùng họp bàn khắc ghi vào đá về việc thờ phụng cùng với dấu tích linh thiêng [của Ngài] mà lưu truyền vậy. Vâng ghi tước, trật, thụy hiệu của Ngài cùng mỹ hiệu và ngày sinh, ngày giỗ của Quận Phu nhân, tiếp đến là ruộng thờ bao nhiêu mẫu tại các xứ, đem tất cả khắc ghi liệt kê tại văn bia.

Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Đôn hậu Dương vũ Công thần, Tả Đô đốc ở phủ Đô đốc Trung quân, Chưởng phủ sự, Đại tư đồ, Trí sĩ khởi phục, Phụng sai Trấn thủ trấn Nghệ An, quan Trưởng doanh Trung trấn quân doanh, Thượng trụ quốc, Thượng trật, Nghiêm Quận công Bùi tướng công được tặng thụy là Trung Thuần, gia phong là Trung đẳng phúc thần, bao phong là Đức lượng Du liệt Khuông vận Dụ khánh Hòa giản Trang túc Nhân nghị Đại vương, gia tặng là Linh phù Tôn thần. Ngài giỗ ngày mồng 8 tháng giêng, sinh ngày mồng 4 tháng ấy [Tức Ngài sinh ngày mồng 4 tháng giêng]. Chính thất Quận Phu nhân họ Nguyễn, hiệu Từ Ý, giỗ ngày 28 tháng 4; sinh ngày 22 tháng 2.

Ruộng đất dành cho việc thờ phụng : 556 sào

Ruộng trên tổng số gồm 63 mẫu, đều theo khoán ước ở bia cổ. Các thửa ở các xứ ranh giới ghi lại rõ ràng. Ba tổng cùng với Tiên Lý giao nhận văn bản theo đó mà thực thi.

Trung tuần, đầu mùa đông, năm Giáp Tý niên hiệu Tự Đức thứ 17.

Thân biện, Tổng lý 3 tổng Vạn Phần, Cao Xá, Lý Trai tại 2 huyện Đông Thành và Yên Thành cùng thờ phụng, cung tiến.

Trần Khắc Trạch, người Lý Trai, Tú tài khoa Ất Mão vâng viết chữ.

Đỗ Trọng Khuê người xã Trang Thung kính khắc chữ.

Thời gian dòng họ Bùi Nghệ An dựng bia dẫn tích tiếng Việt: tháng Ba, năm Đinh Dậu – 2017.

Người cung tiến: Bùi Huy Công, xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp – Hậu duệ  họ Bùi Đông Chí, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Người dịch tiếng Việt: Trần Mạnh Cường, Cán bộ Thư viện Nghệ An.
 Bản in  Lên đầu trang

- Lễ kỷ niệm 450 năm ngày mất của Trấn quốc công Bùi Tá Hán (01/07/2018)
- Đại hội đại biểu lần thứ III Cộng đồng HBVN - Đại hội của sự đổi mới, dân chủ và cầu thị đã thành công tốt đẹp (08/06/2018)
- Thành lập Ban xây dựng nhà thờ họ Bùi Việt Nam (07/06/2018)
- Báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2013 - 2018), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2018 - 2023) (27/05/2018)
- Lễ hiến đất xây dựng từ đường họ Bùi Việt Nam (06/06/2018)
- Hội nghị BCH khoá III: Bài phát biểu của ông Bùi Xuân Lương (06/06/2018)
- Nghị quyết và Danh sách các ban Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 (30/05/2018)
- Hội nghị BCH khoá III: Bài phát biểu của ông Bùi Xuân Trường - Trưởng ban kinh tế (28/05/2018)
- Thông báo Hội nghị Ban thường trực họ Bùi tỉnh Nghệ An lần thứ 9 (09/04/2018)
- Thường trực họ Bùi Nghệ An về dự lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ (01/03/2018)
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
THƯ VIỆN ẢNH
           Việc họ xưa & nay
 Văn hóa dòng họ: Diện mạo và hướng đi
 Văn hóa dòng họ và dòng họ văn hóa
 Vai trò tộc trưởng xưa và nay khác nhau như thế nào?
 Nguyên tắc cúng, khấn, vái, lạy
 Gia phả và nhà thờ họ
           Truyền thống văn hóa
 Bàn về cách xưng hô trong gia đình
 Đám giỗ có vị trí quan trọng trong việc thờ cúng tổ tiên
 Để gia phả trở thành nhân tố tích cực trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam
 Gia phong xứ Nghệ
 Gia đình, dòng họ - những vấn đề cơ bản của văn hoá làng, xã Việt Nam
           Làng quê Việt Nam
 Trò vui dân gian ngày xuân thuở xưa và ý nghĩa nhân văn của nó
 Việc làng nước ngày xưa
 Cổng làng - hồn Việt xưa nay vương vấn...
 Đình làng - gương mặt kiến trúc cổ Việt Nam
 Kiến trúc làng Việt Nam
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN LIÊN LẠC HỌ BÙI NGHỆ AN
Email :
hobuinghean@gmail.com - Website : www.hobuinghean.com.vn
Trưởng ban liên lạc : Bùi Xuân Lương - Điện thoại : 0945.912.618
Phụ trách nội dung : Bùi Chí Nhân - Điện thoại : 0915.555.977

du học nhật bản tại tp vinh học tiếng nhật tại tp vinh du học nhật bản tại nghệ an học tiếng nhật tại nghệ an du học hàn quốc tại tp vinh học tiếng hàn tại tp vinh du học hàn quốc tại nghệ an học tiếng hàn tại nghệ an